viernes, 22 de abril de 2022

MARÍN. LA BÚSQUEDA DEL 'VILLA DE PITANXO' ACUERDO UNÁNIME DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

'Tenéis el respaldo de todo el pueblo de Marín'


MARÍN. 22.04.2022. La Corporación Municipal de Marín aprobó ayer por UNANIMIDAD una moción conjunta de los tres grupos que la conforman (PP, PSOE y BNG) por la que se insta al Gobierno de España a la búsqueda, en las profundidades del mar de Terranova, del buque 'Villa de Pitanxo' y de sus 12 tripulantes desaparecidos, incluido que se realicen los trabajos fotográficos y audiovisuales del estado del mismo.

La propuesta del acuerdo que partía de los familiares de los tripulantes -fallecidos y desaparecidos- que hicieron presencia en el pleno, fue leída por la alcaldesa María Ramallo, poniendo de manifiesto que "nas últimas semanas o Goberno de España comprometeuse publicamente na procura de medios para descender, tras localizalo, ao buque “Villa de Pitanxo”. Transcurrido un tempo máis que razoábel, e tras a falta de noticias, indícase que non se realizará esta operación, o que xera vergonza e dor pola clara falta de respecto aos 21 falecidos, as súas familias e a toda a xente do mar. Sumado á falta de humanidade e empatía que xera este feito, hai que sinalar que a escusa de non poder atopar os corpos ou a imposibilidade de acceder ao interior da nave non é obstáculo para acometer o descenso até o barco afundido, e poder obter imaxes da situación e circunstancias nas que se atopa buque".

"Ademáis, siguió diciendo la alcaldesa, a Fiscalía indicou a existencia de indicios de homicidio imprudente no afundimento do “Villa de Pitanxo”, cuestión pola cal, e agora máis ca nunca, o visionado do estado do barco arroxaría datos para o bo discorrer da investigación e, consecuentemente, para o esclarecemento da verdade".

Por todo ello la moción conjunta recogía la petición del siguiente acuerdo:

 INSTAR ao Goberno de España a posta en marcha dunha operación de traballo subacuático que permita localizar o buque “Villa de Pitanxo”, descender ao mesmo e elaborar un traballo fotográfico e audiovisual sobre o estado do mesmo, así como recoñecer a súa contorna e zona exterior do buque para verificar a localización dos corpos dos tripulantes desaparecidos INSTAR a que se cumpra o compromiso adquirido de baixar ao buque.


La Corporación en Pleno pronunció un SÍ UNÁNIME de apoyo a la moción que arrancó los aplausos del público presente, especialmente de los familiares, que fueron compartidos desde las bancadas de los grupos políticos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario