sábado, 16 de enero de 2021

MARÍN. EL PP RECHAZA EN EL PLENO LA PROPUESTA DEL PSOE SOBRE AYUDAS A LOS COLECTIVOS CULTURALES

Manuel Pazos, portavoz do PSOE 
"É unha pena que o Goberno Local votara en contra dunha moción pensada para axudar ás asociacións culturais de Marín para que continúen coa súa actividade"

Beatríz Rodríguez, concelleira de Cultura: 
“Desde a cesión de locais ata a asunción dos gastos de son, iluminación, difusión e cartelaría, o Concello axuda para reducir ao mínimo os gastos que poden repercutir nas entidaddes culturais" 


MARÍN. 16.01.2021. La moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para debate en el primer pleno del año celebrado (vía streaming) el pasado jueves en la que instaba al Grupo de Gobierno “unha liña de axudas as agrupacións culturais para cubrir parte dos gastos do ano 2020 co incremento das contías que se abonan por actuuación dentro do Plan Cultural”, fue rechazada con los votos mayoritarios (15) del PP y 6 de la oposición (5 PSOE+1BNG).
Ante a derrota da moción os socialistas marinenses se "lamentaban que o Goberno Local non apoie as medidas propostas para o apoio ás asociacións culturais" 

Exposiciones plenarias: En el debate intervinieron el portavoz socialistas Manuel Pazos Lamoso y la concejala de Cultura, Beatriz Rodríguez Gómez. 
En primer lugar intervino el concejal ponente exponiendo que “a situación económica ocasionada pola COVID afectou a moitos sectores de Marín. O máis urxente foi axudar ao sector comercial, á hostalería e á comunidade educativa. Superadas as urxencias, presentamos esta iniciativa urxente coa finalidade de axudar ao sector sociocultural de Marín (grupos folckóricos, corais, bandas de música e demáis tecido asociativo) que, debido á paralización das actuacións perderon os escasos ingresos que lle permitían manter a súa actividade. Debemos ter en conta que estes colectivos só perciben ingresos se actúan ou organizan un evento. Nun ano calquera non pasaría nada, pero non vale para o 2020 nin probablemente o 2021 xa que, ao non permitir actuacións non perciben ningún ingreso. 
Sen embargo ainda que non fagan actuacións públicas sí deben seguir asumindo costes porque seguen impartindo clases, afinando instrumentos, mercando material ou asumindo gastos correntes (gastos bancarios, teléfonos, etc). 
A nosa preposta, matizou Pazos Lamoso, ten un coste económico perfectamente asumible. Uns 20.000€ anuais, que se o comparamos cos 950.000€ que se adicaron a festas durante o ano 2019, xa nos da unha idea de que é posible asumir este compromiso”.

La concejala de Cultura rebatió estos argumentos diciendo que "a cultura é un piar fundamental do noso municipio. Se por algo se caracteriza Marín é pola súa grande pulsión cultural, cun tecido asociativo co que o Concello traballa intensamente para axudarlle no seu labor de difusión da nosa cultura colabórando con estas entidades aportando inversións directas para facer posibles os seus proxectos culturais propios: cesión de locais ata a asunción de todos os gastos de son, de iluminación, difusión e cartelaría. A estas axudas directas, súmase o Plan Cultural, que duplicou o seu orzamento no 2018 e que fixa coas asociacións musicais un número fixo de actuacións ao ano. A isto é preciso engadir tamén que o Concello ofrece locais para que todas as entidades culturais poidan levar a cabo os seus ensaios, reunións, conservación de material... sen ningún tipo de coste. No seu momento existía unha liña de subvencións que, sen embargo, non eran operativas para as entidades culturais, xa que ao ser asociacións sen ánimo de lucro tiñan necesidade de adiantar os gastos correspondentes ás súas actividades ata que chegase o pago desta axuda e moitas veces non tiñan capacidade para facelo. Ademais, había en ocasións problemas para xustificar de xeito concreto os gastos que podían ser subvencionables”. 

No turno de replicas Manuel Pazos sintetizó su intervención centrándose en decir que “o que se pretende coa nosa proposta e que se faga un reparto da partida do Plan Cultural que no se invertou en 2020, pouco máis de 20.000 euros entre as agrupacións culturais para que poidan atender os gastos que ainda que non actúan lles xenera, como dí a exposición da moción, o gasto corriente”.
La concejala Beatriz Rodríguez insistió en lo ya expuesto y no consideraba necesario ralizar tales ayudas por lo que la moción fue derrotada con los votos del PP..

No hay comentarios:

Publicar un comentario