domingo, 7 de noviembre de 2021

MARÍN. A ENTREVISTA DO DOMINGO. BEATRIZ RODRÍGUEZ, CONCELLEIRA DE CULTURA


A 'Entrevista del Domingo' está dedicada hoxe a Beatriz Rodríguez Gómez,  concelleira de Cultura, Patrimonio, e Normalización Lingüística do Concello de Marín, área que xa tuvo baixo a sua responsabilidad na lexislatura municipal do 2011-2015. 

P: ¿Qué supón e que importancia ten para vostede a Cultura dentro do organigrama politico.municipal do municipio?
R: A cultura é un pilar fundamental do noso municipio. Se por ago se cateriza Marín é pola súa grande e variada oferta cultural, con un tecido asociaitivo co que o Concello de Marín traballa intensamente para axudarlle no seu labor de difusión da nosa cultura.
P: ¿De que xeito colabora o Concello de Marín coa entidades culturais?
R: Colabórase aportando inversiòns  para axudarlles a facor posibles os seus proxectos culturais.
P: ¿Por exemplo?
R: Desde a cesión de locais ata a asunción de todolos gastos de sonido, iluminación, difusión... ademais da cartelería nos casos nos que se solicita. En concreto, o Concello de Marín axuda a reducir ao mínimo os gastos que poidan repercutir nas propias entidades no desenrolo das súas actividades e variados eventos que sería longo de expoñer aquí: festivais, concertos, conferencias, exposicións...
P: Pode concretar algo máis a cesión de locais da que nos fala?
R: Desde o ano 2011 o Concello de Marín ofrece locais para que todas as entidades culturais do municipio poidan levar a cabo ensaios, reunións, e outras actividades propias para o se desenrolo. Por suposto que esta cesión e totalmente gratuita sen ningún coste de mantemento.
P: Me imaxino que dentro destas axudas atópase o Plan Cultural Muncipal...
R: Pois sí. As axudas xa referenciadas hai que sumarlle o Plan Cultural que pola súa importancia houbo que duplicar o seu orzamento en 2018 fixando coas asociacións musicais que se acollen o plan un número de actuaciaós de tal xeito que se mantén durante todo o ano a actividade constante das agrupacións.
P: Ademáis de todas estas axudas que nos describe, e que podemos definir como loxísticas, existe por parte do Concello de Marín algún tipo de subvención económica da que se poidan beneficiar as asociacións para promover a cultura?
R: No seu momento existía unha liña de subvencións que non eran operativas xa que o tratarse de asociacións sen ánimo de lucro tiñan que adiantar a xustificación dos gastos e ata que lles chegase o pago da subvención non tiñan capacidade económica para afrontarlos. Ademáis había moitos problemas burocráticos para xustificar os gastos subvencionables. Decidimos por tanto axudar os colectivos dun xeito distinto e máis práctico.

No hay comentarios:

Publicar un comentario